Рязане на дървета

 

Рязане на дървета и клони с автовишка

 След безплатен оглед и договаряне с клиента, рязане на дървета с автовишка се практикува там, където е възможно разполагане на товароподемна техника, ако е необходима такава. По този начин се извършва  много по-голям обем от  работа за единица време.