Извозване на отпадъци

Предоставяме контейнери с обем 4 и 6 кубика.

За контейнер с обем 4 кубика – 80 лв.
За контейнер с обем 6 кубика – 100 лв.
В цената е включена такса смет и престой (контейнер).